opravy, servis, zkoušky, prodej - přenosných žebříků, regalů a lešení
kontakt (+420) 603 267 293

JSME ČLEN ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO ÚDRŽBU

JSME ČLEN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ÚDRŽBU

POPTÁVKA
ZAŠLETE NÁM POPTÁVKU

Jiří Mrkvička - jednatel

(+420) 603 267 293
mrkvicka@zebriky-leseni.cz

více zde

CERTIFIKÁT
OVĚŘENÁ FIRMA

Jiří Mrkvička, s.r.o. - netfirmy.czLešení - netfirmy.cz

Testování, měření a kontroly přenosných žebříků podle platných zákonů a norem

V běžné praxi je využívána periodicita kontrol a zkoušek přenosných žebříků l x ročně ve sjednaném termínu. V mimořádných případech je firma schopna vykonat potřebné úkony době 1-5 pracovních dnů.

Mimořádné případy zpravidla nastávají :

 • při pracovním úrazu
 • při auditu systému provozu
 • při činnosti STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE
 • ve zvláště naléhavých případech

Podrobnější popis jednotlivých kroků a úkonů po předcházejícím sjednání místa a termínu prohlídek a zkoušek přenosných žebříků u zákazníka.

Firma není závislá na dodávce energií zákazníkem.

Seznámení zákazníka s riziky, která mohou nastat v průběhu zřizování pracoviště a jeho likvidace a dále pak v průběhu kontrol a zkoušek přenosných žebříků.

Popis jednotlivých předvídatelných rizik je zapracován do dokumentace předávané zákazníkovi.

Kontroly a zkoušky jsou uskutečněny na všech přenosných žebřících (dřevěných, kovových, plastových) podle zpracované metodiky.

V rámci vizuální kontroly přenosných žebříků jsou zajišťovány vady na jednotlivých prvcích - drobná poškození, deformace, opotřebení, uvolnění šroubových spojů, zalisovaných spojů a poškození svarů .

Vady zjištěné v této fázi opravíme nebo odstraníme. Jsou použity drobné zámečnické práce v oboru kovo (výměna příčlí, stupadel, stabilizátoru….), oprava dřevěných dílců a dále pak výměna plastových dílců za originální dílce dodávané výrobcem přenosných žebříků ( patky, perlonové pásy , ....).

Zkontrolované a vyzkoušené přenosné žebříky jsou doplňovány vylepením bezpečnostních piktogramů a evidenčních štítků.

S časovým odstupem je zákazníkovi předaná dokumentace o výsledku prohlídek a zkoušek přenosných žebříků.

Zápis - obsahuje záznam o vykonané práci v rámci prohlídek a zkoušek přenosných žebříků.

Protokol - je vystaven na každý vyzkoušený přenosný žebřík a obsahuje identifikační data včetně údajů o výsledku měření při jednotlivých zkouškách podle používané metodiky.

V praxi zákazníci velmi často používají tuto dokumentaci jako podklad pro evidenci, při inventurách majetku a kontrolách inspekce bezpečnosti práce.

Seznam předpisů používaných pro činnost firmy.

 • Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Zákon č. 251/2005 Sb.
 • Zákon č. 309/2006 Sb.
 • ČSN EN 131-1
 • ČSN EN 131-2
 • ČSN EN 131-3
 • ČSN EN 131-4
 • ČSN EN 1147

Základních deset bodů pro bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou při používání přenosných žebříků:

 • Před každým použitím zkontroluj přenosný žebřík, jestli není poškozený.
 • Přenosný žebřík postav do stabilní polohy na pevný podklad tak,aby nepodklouzl, nebo se nesvezl do strany. Úhel sklonu postaveného přenosného žebříku nesmí být menší než 2,5:1.
 • Na přenosném žebříku smí pracovat jen jedna osoba vždy čelem k žebříku.
 • Na přenosném žebříku je zakázáno pracovat s pneumatickým nářadím, motorovými pilami a pod.
 • Po přenosném žebříku se můžou snášet nebo vynášet břemena do 15kg.
 • Při výstupu na výše položené roviny, musí horní konec přenosného žebříku přesahovat nástupní plochu o 110 cm, aby vystupující osoba po přenosném žebříku mohla bezpečně přenosný žebřík opustit, nebo sestupující osoba mohla na přenosný žebřík bezpečně nastoupit.
 • Na přenosném žebříku se smí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti tak, aby od nohou k hornímu konci přenovného žebříku zbylo 80cm. U zdvojeného přenosného žebříku (štaflí) 50cm.
 • Přenosné žebříky vysoké 5m a víc by měla dole zajišťovat alespoň jedna osoba a osoba pracující na přenosném žebříku musí být zajištěna proti pádu osobním ochranným zajištěním např. ochranným pásem nebo speciálním postrojem určeným pro práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou.
 • Přenosný žebřík nechte 1x za rok zkontrolovat a přezkoušet odbornou firmou.
 • Pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou na přenosných žebřících platí nařízení vlády č.362/2005 Sb.

 

A k t u a l i t y

Kontrola a revize žebříků Kontrola a revize žebříků Kontrola a revize žebříků Kontrola a revize žebříků Kontrola a zkoušky žebříků 22 Kontrola žebříků Kontrola žebříků Kontrola žebříků Kontrola žebříků Kontrola žebříků Kontrola žebříků Kontrola žebříků Kontrola žebříků Kontrola žebříků Revize, kontroly, zkoušky a opravy žebříků Revize, kontroly, zkoušky a opravy žebříků Revize a kontrola žebříků Revize a kontrola žebříků Revize a kontrola žebříků Zkoušky a kontrola žebříků Revize žebříků Revize, kontrola, prodej žebříků Revize, zkoušky, kontrola žebříků Zkoušky a kontroly žebříků Zkoušky, kontroly žebříků Kontrola a revize žebříků Oprava žebříků Kontrola a revize žebříků Kontrola a revize žebříků Kontrola a revize žebříků Kontrola a revize žebříků Kontrola a revize žebříků Kontrola a revize žebříků Kontrola a revize žebříků Kontrola a revize žebříků

Opravy, servis, zkoušky, prodej - přenosných žebříků, regalů a lešení, inspekce bezpečnosti práce, bezpečnost práce ve výškách, žebříky a bezpečnost.

Created by CzechProject s.r.o.