opravy, servis, zkoušky, prodej - přenosných žebříků, regalů a lešení
kontakt (+420) 603 267 293

JSME ČLEN ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO ÚDRŽBU

JSME ČLEN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO ÚDRŽBU

POPTÁVKA
ZAŠLETE NÁM POPTÁVKU

Jiří Mrkvička - jednatel

(+420) 603 267 293
mrkvicka@zebriky-leseni.cz

více zde

CERTIFIKÁT
OVĚŘENÁ FIRMA

Jiří Mrkvička, s.r.o. - netfirmy.czLešení - netfirmy.cz

Kontroly regálů

Nedílnou součástí používání technického zařízení (regály pod technické zařízení spadají) je i jejich pravidelná kontrola a revize což ukládá nařízení vlády 101/2005 Sb, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, příloha 10. – Skladování a manipulace s materiálem a břemeny a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí upravuje nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanoví mimo jiné povinnost provádět kontroly regálů minimálně jedenkrát za 12 měsíců a ČSN 26 9030, která upřesňuje co a jak by mělo být při výstavbě regálů dodrženo a následně kontrolováno.

Na základě výše uvedených nařízení je uživatelům regálů a regálových systémů uložena zákonná povinnost zajistit jejich značení, stanovení a dodržování termínů pravidelné kontroly regálů jedenkrát za 12 měsíců a povinnost vést a archivovat provozní a kontrolní dokumentaci po celou dobu životnosti nařízení.

Firma Jiří Mrkvička s. r. o. nabízí provedení kontrol a prohlídek regálů a regálových systémů v místě objednavatele v souladu s výše uvedenými nařízeními, včetně vyhotovení zápisu o provedené kontrole s návrhem na odstranění závad zjištěných nedostatků a vypracování protokolů o kontrole regálů. Zápis a protokoly jsou zasílány objednavateli v tištěné podobě. Po dohodě je možné domluvit zaslání v elektronické podobě na e-mail adresu případně na CD-R.

Revize je zaměřena hlavně na kontrolu:

  • konstrukce regálů a tuhost spojů
  • stability, povoleného zatížení a měření svislosti a vodorovnosti
  • uskladnění materiálu
  • vedení provozní dokumentace

Zájemcům o provedení kontrol a prohlídek regálů a regálových systémů rádi

vypracujeme cenovou nabídku po uvedení orientačního počtu a druhů regálů.

 

A k t u a l i t y

Opravy, servis, zkoušky, prodej - přenosných žebříků, regalů a lešení, inspekce bezpečnosti práce, bezpečnost práce ve výškách, žebříky a bezpečnost.

Created by CzechProject s.r.o.